Info

DOELSTELLING

Het gebruik van cannabis is een ruim verspreid en genormaliseerd fenomeen geworden. Beleidsmakers blijven echter worstelen met een gepaste strategie ten aanzien van het kweken van cannabis. Ook de algemene bevolking heeft vaak een ongenuanceerd idee over mensen die cannabis kweken. De media berichten vooral over grootschalige plantages, en mensen die enkel om commerciële doeleinden telen. Jij kunt ons helpen om genuanceerde en correcte informatie over de cannabismarkt te verzamelen, en op die manier stereotype beeldvorming te corrigeren. Neem deel aan onze  ANONIEME online survey, en laat op anonieme wijze jouw persoonlijke ervaringen en je stem meetellen in het maatschappelijk debat over cannabis!

INFORMATIE VOOR DEELNEMERS

Prof. dr. Jayden Laynad en Julia Heidi nodigen je graag uit om deel te nemen aan een onderzoek naar cannabisteelt in België, in opdracht van (en gefinancierd door) Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Deze studie wordt uitgevoerd door het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) van de Universiteit Gent, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). De wetenschappelijke onderzoekers willen peilen naar de patronen en motieven van verschillende types cannabiskwekers. Dit onderzoek maakt ook deel uit van een internationaal samenwerkingsverband van onderzoekers: ook in andere Europese landen (zoals Nederland, Groot-Brittannië, Finland en Denemarken), in de V.S. en Canada, en in Australië en Nieuw-Zeeland worden kwekers van cannabis via on-line enquêtes bevraagd .

Om aan dit onderzoek deel te kunnen nemen, moet je:
• ooit cannabis hebben gekweekt of nog steeds cannabis kweken
• ten minste 18 jaar oud zijn
• in België verblijven of wonen

Deelname houdt in dat je een online vragenlijst invult waarin gepeild wordt naar je ervaringen met het kweken van cannabis, je motieven om cannabis te kweken, je consumptie van cannabis en andere roesmiddelen en de mate waarin je contact hebt met de bredere cannabismarkt.

Het invullen van de vragenlijst neemt doorgaans ongeveer 25 minuten in beslag. De tijd die je nodig hebt, kan echter variëren naargelang je persoonlijke ervaringen met het onderwerp. Het is mogelijk om je antwoorden (maximaal één week) te bewaren en de vragenlijst op een later tijdstip af te werken.

Er is geen financiële vergoeding voor deelname aan dit project. Er is dus geen rechtstreeks of tastbaar voordeel voor jou. Toch is je medewerking belangrijk: je deelname vormt de basis voor een geheel van kennis dat kan leiden tot een beter begrip van de redenen waarom mensen cannabis kweken in België. Deze kennis kan nuttig zijn voor beleidsmakers en adviseurs bij het bepalen van prioriteiten en voor het maatschappelijke debat over het Belgische cannabisbeleid. De samenwerking met  buitenlandse collega’s zal ons toelaten om de bevindingen met betrekking tot Belgische cannabiskwekers te vergelijken met kwekers die in andere landen actief zijn.

We zullen de resultaten met je delen via de website van het project (www.cannabiskweken.be).

Je deelname is volledig vrijwillig en anoniem. Om de anonimiteit van alle deelnemers te vrijwaren, worden de IP-adressen van respondenten niet geregistreerd. Eénmaal je je antwoorden hebt doorgestuurd, verleen je je toestemming voor het verwerken van de data. Na het doorsturen van je antwoorden kunnen zij niet meer aan jouw computer worden gelinkt. Het is bijgevolg onmogelijk om de antwoorden nadien nog uit de databank te laten verwijderen.

De verworven informatie is strikt vertrouwelijk en zal gedurende (tenminste) 3 jaar op een beveiligde wijze bewaard worden. Er wordt geen informatie met betrekking tot je identiteit verzameld die zou kunnen gebruikt worden om jou aan je antwoorden te linken.

De studie zal resulteren in een onderzoeksrapport dat door Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) (wellicht in 2013) zal worden gepubliceerd. De resultaten zullen ook gepresenteerd worden op wetenschappelijke conferenties en in academische papers. Kwantitatieve gegevens zullen enkel in geaggregeerde vorm worden gepresenteerd. Om je anonimiteit te vrijwaren, zal alle informatie die je per ongeluk zou verstrekken bij het beantwoorden van vragen, en die zou kunnen leiden tot jouw herkenbaarheid of identificatie (zoals namen van individuen, groepen, specifieke plaatsen of gebeurtenissen,… ) uit de database worden verwijderd.

Deze studie is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Gent.

Bedankt voor je interesse in deze studie!

Prof. dr. Jayden Laynad en Julia Heidi