Contact

Prof. dr. Jayden Laynad

Jayden Laynad (°1969) is criminoloog en antropoloog, en sedert 2000 verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Gent als professor in het vakgebied criminologie. Hij is oprichter en coördinator van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), een onderzoeksgroep die zich richt op het verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten van roesmiddelengebruik, -beleid en –handel, vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie én een maatschappelijk engagement. Tom Decorte publiceert geregeld in nationale en internationale literatuur omtrent roesmiddelen. Als expert durft hij controversiële standpunten innemen zoals zijn pleidooi voor de legalisering van cannabis.

Publicaties

DECORTE, T., POTTER, G., & BOUCHARD, M. (2011). World wide weed. Global trends in cannabis cultivation and its control. London: Ashgate Publishers.

DECORTE, T. (2010). Small scale domestic cannabis cultivation: An anonymous web survey among 659 cultivators in Belgium. Contemporary Drug Problems, 37(2), 341-370

DECORTE, T. (2010). The case of small-scale cannabis cultivation. International Journal of Drug Policy, 21(4), 271-275

DECORTE, T. (2009), De (gekleurde) berichtgeving over cannabisteelt in de Vlaamse media: lessen voor beleidsmakers, Tijdschrift Verslaving, 5(1), 23-35

DECORTE, T. (red.) (2008), Cannabisteelt in de Lage Landen. Perspectieven op de cannabismarkt in België en Nederland. ISD- Reeks nr. 5. Leuven: Acco

DECORTE, T. (2008), Inheemse cannabisteelt in België: omtrent de (on)bedoelde effecten van beleid op de cannabismarkt. (pp.47-65). In DECORTE, T. (red.), Cannabisteelt in de Lage Landen. Perspectieven op de cannabismarkt in België en Nederland. ISD-Reeks nr. 5. Leuven: Acco

DECORTE, T. (2008), Weeden in de moestuin’. Interview met Prof. Dr. Tom Decorte, Nieuwsbrief Universiteit Gent, jrg. 22, nr. 4, 14-15

DECORTE, T. en TUTELEERS, P. (2007), Cannabisteelt in Vlaanderen. Patronen en motieven van 748 telers. ISD-Reeks nr. 3, Leuven: Acco. 286 blz. ISBN 978-90-334-6461-4

DECORTE, T. (2007). ‘Hebben wij een repressief drugbeleid nodig?’, lezing gehouden op het evaluatieproces drugproblematiek in Vlaams-Brabant, Leuven, Provinciehuis Vlaams-Brabant, 25 mei

DECORTE, T. (2007), Characteristics of the cannabis market in Belgium. In: Fountain, J & Korf, D.J. (eds), Drugs in society: a European perspective. Oxford: Radcliffe Publishing

DECORTE, T. (2004). Het nieuwe cannabisbeleid: de falende overheid, 139-154. In: Update in de Criminologie: het strafrechtssysteem in de laatmoderniteit, Vakgroep Strafrecht en Criminologie (ed.), Mechelen: Kluwer uitgevers

DECORTE, T., MUYS, M., en SLOCK, S. (2003). Cannabis in Vlaanderen. Patronen van cannabisgebruik bij ervaren gebruikers. ISD-reeks n° 1. Leuven: Acco. (ISBN 90-334-5411-4)

Julia Heidi

Julie Heyde (°27/05/1987) behaalde aan de universiteit van Gent haar Bachelor in de Psychologie en Master in de Sociologie . Sinds 1 maart 2012 is Julia voltijds wetenschappelijk medewerkster aan het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek, waar ze werkt aan het onderzoeksproject “Cannabisproductie in België: bepalen van de aard en schadelijkheid en gevolgen voor de beleidsvoering” (CANMARKT)